هلمند : دو عسکر اجیر در نادعلی کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شب گذشته ساعت 9 بجه، در منطقۀ چاه انجیر ولسوالی نادعلی، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف سلاح لیزری قرار گرفته و بقتل رسیده است . در همین حال دیشب ساعت 11 بجه، در منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، یک تن پهره دار پوستۀ سرحدی ها هدف سلاح […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شب گذشته ساعت 9 بجه، در منطقۀ چاه انجیر ولسوالی نادعلی، یک تن پهره دار پوستۀ دشمن هدف سلاح لیزری قرار گرفته و بقتل رسیده است .

در همین حال دیشب ساعت 11 بجه، در منطقۀ کوچیان ولسوالی نادعلی، یک تن پهره دار پوستۀ سرحدی ها هدف سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

در این درگری یک تن از مجاهدین نیز بشهادت رسیده است .تقبله الله تعالی

2021/4/29