هلمند : دو تن پولیس در ناوه زنده دستگیر شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ پارچاو ولسوالی ناوه، از مرکز در تحت محاصرۀ پولیس، دو تن پولیس که در حال فرار بودند زنده دستگیر شدند که نام های شان شرح ذیل است : زلمی ولد عبیدالله باشندۀ ثاروان قلعۀ ولسوالی سنگین محمدعارف ولد محمدرسول باشندۀ ولسوالی […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ پارچاو ولسوالی ناوه، از مرکز در تحت محاصرۀ پولیس، دو تن پولیس که در حال فرار بودند زنده دستگیر شدند که نام های شان شرح ذیل است :

زلمی ولد عبیدالله باشندۀ ثاروان قلعۀ ولسوالی سنگین

محمدعارف ولد محمدرسول باشندۀ ولسوالی مارجه

2021/6/24