هلمند : دو تن قومندان با 19 تن از افراد شان در لشکرگاه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شب گذشته در حوزۀ اول شهر لشکرگاه، دو تن قومندان ( تورجان از قطعۀ اتلان و مدیرنجیب از قطعۀ سنگوری ها ) بهمراه 19 تن از افراد شان پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند/ افراد مذکور با خود 3 میل پیکا، 3 قبضه راکت، […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شب گذشته در حوزۀ اول شهر لشکرگاه، دو تن قومندان ( تورجان از قطعۀ اتلان و مدیرنجیب از قطعۀ سنگوری ها ) بهمراه 19 تن از افراد شان پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند/

افراد مذکور با خود 3 میل پیکا، 3 قبضه راکت، 10 میل کلاشنکوف و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند و

قابل ذکرست که مدیرنجیب بعنوان مدیر خاد ولسوالی های ناوه و نادعلی نیز وظیفه اجرا کرده بود.

2021/8/3