هلمند : دو تن سنگوری در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ نهرسراج ولسوالی گریشک، ۲ تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند . اسامی افراد مذکور هر یک سیدولی ولد شاه ولی و قدرت الله ولد عبدالرزاق باشندگان بازار گریشک می باشند. […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ نهرسراج ولسوالی گریشک، ۲ تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند .

اسامی افراد مذکور هر یک سیدولی ولد شاه ولی و قدرت الله ولد عبدالرزاق باشندگان بازار گریشک می باشند.

 ۲۰۲۱/۷/۵