هلمند : دو تن از نیروهای دشمن در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در ولسوالی سنگین، یک تن پولیس و یک تن اربکی ( جمعه گل ولد صمدخان و معاذالله ولد گلبدین باشندگان ساروان قلعه ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.  ۲۰۲۱/۷/۲۴

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته در ولسوالی سنگین، یک تن پولیس و یک تن اربکی ( جمعه گل ولد صمدخان و معاذالله ولد گلبدین باشندگان ساروان قلعه ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

 ۲۰۲۱/۷/۲۴