هلمند : دو تن از اجیران در لشکرگاه کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت یک بجه، در حوزۀ سوم شهر لشکرگاه نزدیک لیواء، یک تن پهره دار پوستۀ سنگوی های اجیر هدف دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است . در همین حال دیشب حوالی ساعت 8:30 بجه، در منطقۀ بولان از مربوطات حوزۀ مذکور، […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت یک بجه، در حوزۀ سوم شهر لشکرگاه نزدیک لیواء، یک تن پهره دار پوستۀ سنگوی های اجیر هدف دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

در همین حال دیشب حوالی ساعت 8:30 بجه، در منطقۀ بولان از مربوطات حوزۀ مذکور، یک تن عسکر اجیر سرحدی که بر موتر زرهی ایستاده بود، هدف سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

2021/6/4