هلمند : در اثر بمباردمان یک مرد و ۳ طفل شهید شدند و یک زن زخمی گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته طیاره های دشمن در منطقۀ هیواد بازار ولسوالی نادعلی، خانه های مردم ملکی را هدف بمباردمان قرار داده است. در این انفجار خانه یک فرد ملکی ( یارمحمد ) که در بازار هوتل داشت، تخریب گردیده است و ۳ طفل و شخص یارمحمد در آن […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته طیاره های دشمن در منطقۀ هیواد بازار ولسوالی نادعلی، خانه های مردم ملکی را هدف بمباردمان قرار داده است.

در این انفجار خانه یک فرد ملکی ( یارمحمد ) که در بازار هوتل داشت، تخریب گردیده است و ۳ طفل و شخص یارمحمد در آن جابجا بشهادت رسیده اند و یک زن بشدت زخمی شده است .

انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۷/۲۷