هلمند : در اثر بمباردمان طیارۀ دشمن در لشکرگاه یک موی سفید بشهادت رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ بجه، در منطقۀ مندویان از مربوطات حوزۀ سوم شهرلشکرگاه، طیارۀ دشمن خانه های مردم ملکی را هدف بمباردمان قرارداده است که در اثر آن یک موی سفید عمر رسیده جابجا بشهادت رسیده است. انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۰/۱۰/۱۹

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۳ بجه، در منطقۀ مندویان از مربوطات حوزۀ سوم شهرلشکرگاه، طیارۀ دشمن خانه های مردم ملکی را هدف بمباردمان قرارداده است که در اثر آن یک موی سفید عمر رسیده جابجا بشهادت رسیده است. انالله واناالیه راجعون
۲۰۲۰/۱۰/۱۹