هلمند : در اثر بمباردمان دشمن در لشکرگاه به مردم تلفات سنگین وارد شده است

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب طیاره های اشغالگران امریکایی در منطقۀ صافیان شهر لشکرگاه، بمباردمان کرده است که در اثر آن به مردم ملکی تلفات سنگین وارد گردیده است و تعدادی از مردم ملکی بشمول زنان و اطفال شهید و زخمی شده اند. انالله و انا الیه راجعون دشمن مزدور که اکنون […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب طیاره های اشغالگران امریکایی در منطقۀ صافیان شهر لشکرگاه، بمباردمان کرده است که در اثر آن به مردم ملکی تلفات سنگین وارد گردیده است و تعدادی از مردم ملکی بشمول زنان و اطفال شهید و زخمی شده اند. انالله و انا الیه راجعون

دشمن مزدور که اکنون توان و وروحیۀ جنگ را از دست داده است، انتقام جنگ را از مردم ملکی می خواهد بگیرد.

۲۰۲۱/۸/۱