هلمند : در اثر بمباردمان دشمن در لشکرگاه به مردم ملکی زیان سنگین واردشده است

از ولایت هلمند خبر رسیده است که جنایتکاران امریکایی و اجیران داخلی شان در مناطق صافیان، قلعه کهنه، کارته لگان، قبرستان ولی کرم، پی آرتی و بولان شهر لشکرگاه، خانه های مردم ملکی را توسط طیاره های جت و بالچرخ بطور بی رحمانه هدف قرار داده اند. در این بمباردمان تا کنون تعداد زیادی از […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که جنایتکاران امریکایی و اجیران داخلی شان در مناطق صافیان، قلعه کهنه، کارته لگان، قبرستان ولی کرم، پی آرتی و بولان شهر لشکرگاه، خانه های مردم ملکی را توسط طیاره های جت و بالچرخ بطور بی رحمانه هدف قرار داده اند.

در این بمباردمان تا کنون تعداد زیادی از مردم ملکی بشمول زنان و اطفال بشهادت رسیده اند. انالله و انا الیه راجعون

همچنین در منطقۀ فابریکۀ بوست، خانه های مردم ملکی تخریب گردیده و زیان سنگین مالی به مردم وارد شده است.

دشمن وحشی که اکنون توان رویا رویی مستقیم با مجاهدین را ندارد، در صدد گرفتن انتقال ناکامی های خود از مردم ملکی می باشد.

۲۰۲۱/۸/۲