هلمند : در اثر بمباردمان اشغالگران شفاخانه و خانه ها تخریب گردید و ۱۲ تن زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، طیاره های اشغالگران در بازار ولسوالی گریشک، بالای یک شفاخانۀ کلان و موترسایکلان مردم در کوچه ۹ مرتبه بمباردمان کرده است. همچنین اجیران از لیواء نیز بالای خانه های توسط هاوان انداخت کرده اند. در این وحشی گری ، یک شفاخانه، بسترخانه های […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، طیاره های اشغالگران در بازار ولسوالی گریشک، بالای یک شفاخانۀ کلان و موترسایکلان مردم در کوچه ۹ مرتبه بمباردمان کرده است.

همچنین اجیران از لیواء نیز بالای خانه های توسط هاوان انداخت کرده اند.

در این وحشی گری ، یک شفاخانه، بسترخانه های مریضان، مسجد و یک عراده موترفیلدرادارۀ صلیب سرخ و چند خانۀ مردم ملکی تخریب شده است .

در این بمباردمان همچنین ۳ پرسونل شفاخانه، ۷ فرد ملکی دیگر و ۲ تن مریض زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۷/۲۵