هلمند : در اثر بمباردان دشمن دکان های مردم در باباجی تخریب گردید و 9 فرد ملکی زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته ساعت 11 و نیم بجه، در منطقۀ لوی هدیره باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، اجیران با حمایه طیاره های اشغالگران دست به حملۀ شبانه زده اند. نیروهای دشمن مردم ملکی را از خانه های شان با بیعزتی خارج کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته ساعت 11 و نیم بجه، در منطقۀ لوی هدیره باباجی از مربوطات شهر لشکرگاه، اجیران با حمایه طیاره های اشغالگران دست به حملۀ شبانه زده اند.

نیروهای دشمن مردم ملکی را از خانه های شان با بیعزتی خارج کرده و مورد ضرب و شتم قرار داده ند .

خبرمی افزاید که طیاره های دشمن ساحه را هدف بمباردمان قرار داده اند که در اثر آن 6 تن خیاط و3 فرد ملکی دیگر زخمی شده اند و تعدادی دکان مردم و یک عراده موتر سایکل تخریب گردیده است.

نیروهای دشمن ناوقت شب ساحه را ترک کرده اند.

2021/5/7