هلمند : در اثر اصابت فیرتوپ دیسی، ۵ تن بشمول زنان و اطفال شهید و زخمی شده اند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب نیروهای جنایتکار دشمن در منطقۀ بیتون از مربوطات حوزۀ نهم شهر لشکرگاه، خانه های مردم را توسط توپ دیسی هدف قرار داده اند. در این فیرهای بیرحمانه، علاوه بر زیان سنگین مالی،  تن بشمول زنان و اطفال شهید و زخمی شده اند.انالله واناالیه راجعون. ۲۰۲۱/۷/۲۸  

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب نیروهای جنایتکار دشمن در منطقۀ بیتون از مربوطات حوزۀ نهم شهر لشکرگاه، خانه های مردم را توسط توپ دیسی هدف قرار داده اند.

در این فیرهای بیرحمانه، علاوه بر زیان سنگین مالی،  تن بشمول زنان و اطفال شهید و زخمی شده اند.انالله واناالیه راجعون.

۲۰۲۱/۷/۲۸