هلمند : حملات کوبندۀ مجاهدین بر علیه دشمن در شهرلشکرگاه آغاز گردید

از ولایت  هلمند خبر رسیده است که در مناطق تورتانک و قومندانی در حوزه های اول و دوم شهر لشکرگاه، درگیری شدیدی با دشمن آغاز شده است . مجاهدین در حال پیشروی هستند . جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله 2021/8/2

از ولایت  هلمند خبر رسیده است که در مناطق تورتانک و قومندانی در حوزه های اول و دوم شهر لشکرگاه، درگیری شدیدی با دشمن آغاز شده است .

مجاهدین در حال پیشروی هستند .

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

2021/8/2