هلمند : حملات تعرضی دشمن در لشکرگاه به عقب رانده شد

گزارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که روز گشته حوالی ساعت ۱۲ ظهر، تعدادی از عساکر کوماندوی و اردوی اجیر از لیوای دشمن در منطقۀ بولان شهر لشکرگاه، برای حملۀ تعرضی بر علیه مواضع مجاهدین آمده بودند که با مقاومت و جواب دندان شکن مجاهدین مواجه شدند . در این درگیری نیروهای دشمن […]

گزارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که روز گشته حوالی ساعت ۱۲ ظهر، تعدادی از عساکر کوماندوی و اردوی اجیر از لیوای دشمن در منطقۀ بولان شهر لشکرگاه، برای حملۀ تعرضی بر علیه مواضع مجاهدین آمده بودند که با مقاومت و جواب دندان شکن مجاهدین مواجه شدند .

در این درگیری نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات سنگین از ساحه موفق بفرار شده اند .

در همین حال دیشب در منطقۀ بتون شهر لشکرگاه،اجیران داخلی مورد حملۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند که متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشتند .

قابل یاد آوری است دشمن ادعا می کند که در منطقه عملیاتی را به نام ” قهر میوند ” آغاز کرده است که در طی آن به مجاهدین تلفات وارد کرده و تعدادی از مناطق را از مجاهدین تصرف کرده است که ما این ادعای باطل و دروغ دشمن را بشدت رد می کنیم .

باید بگوییم که تمام مناطق فتح شده تا کنون در کنترل کامل مجاهدین قرار دارد و بمجاهدین امارت اسلامی بحمدالله هیچ نوع زیان و مشکلی پیش نیامده است و دشمن می خواهد که با این ادعاهای باطل خود به نیروهای روحیۀ باختۀ خود روحیه ببخشد غافل از اینکه حتی نیروهای آنان نیز اکنون بر دروغ های شان به هیچ وجه باور نمی کنند .

۲۰۱۶/۱۰/۲۱