هلمند : جزئیات فتح دوبارۀ ولسوالی گرمسیر

چند روز قبل، نیروهای اجیر از میدان هوایی دویر برای بازپس گیری ولسوالی گرمسیر دست به عملیات گستردۀ تعرضی زده بودند که با واکنش شدید مجاهدین امارت اسلامی مواجه شدند. خبرمی افزاید، در این درگیری که بمدت ۳ روز دوام کرد، تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات به کنترل کامل مجاهدین در آمد و اجیران […]

چند روز قبل، نیروهای اجیر از میدان هوایی دویر برای بازپس گیری ولسوالی گرمسیر دست به عملیات گستردۀ تعرضی زده بودند که با واکنش شدید مجاهدین امارت اسلامی مواجه شدند.

خبرمی افزاید، در این درگیری که بمدت ۳ روز دوام کرد، تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام تاسیسات به کنترل کامل مجاهدین در آمد و اجیران پس از شکست سنگین پا بفرار گذاشتند.

در این درگیری ۱۸ تن از اجیران جابجا کشته شده و تعداد زیادی نیز زخمی شده اند .

از نیروهای دشمن ۵ میل کلاشنکوف، ۳ میل پیکا، ۳ میل کارمولی، یک پایه هاوان کماندویی، ۵ عراده موترزرهی، ۳ عراده موتر رینجر، یک عراده موترفیلدر و مقداری مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری ها و بمباردمان دشمن، ۵ تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و ۳ تن دیگر بشهادت رسیده اند. تقبلهم الله

همچنین یک عراده موتر و ۳ پایه مخابره مجاهدین نیز تخریب شده است .

۲۰۲۱/۷/۲۳