هلمند : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در مناطق غلجیان و جرنامو

از ولایت هلمند خبر رسیده است که مناطق غلجیان و جرنامو میان ولسوالی های ناوه و مارجه از وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردیده است . خبرمی افزاید که صبح روز گذشته نیروهای اجیر از دو کندک، یک قرارگاه و ۶ پوسته شان در مناطق مذکور پس از محاصرۀ طولانی پا بفرار گذاشتند. در جریان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که مناطق غلجیان و جرنامو میان ولسوالی های ناوه و مارجه از وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردیده است .

خبرمی افزاید که صبح روز گذشته نیروهای اجیر از دو کندک، یک قرارگاه و ۶ پوسته شان در مناطق مذکور پس از محاصرۀ طولانی پا بفرار گذاشتند.

در جریان فرار دشمن، دو تن عسکر از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند.

از مراکز دشمن ۵ عراده موترکاماز، ۴ عراده موترزرهی، ۲ عراده تانک، ۲ عراده موتر رینجر، یک عراده کرین، یک عراده تانکر، یک میل کارمولی، یک میل پیکا، ۳۰۰۰۰۰ مرمی مختلف به دست مجاهدین افتاده است.

اکنون نیروهای باقی ماندۀ دشمن در میدان دویر که بر دشت ولسوالی گرمسیر موقعیت دارد، در تحت محاصرۀ مجاهدین قرار دارند.

۲۰۲۱/۷/۱۵