هلمند : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در فتح ولسوالی نادعلی

چند روز قبل نیروهای کماندوی دشمن در صدد انتقال نیروهای اجیر از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی نادعلی بودند که با واکنش شدید مجاهدین مواجه شدند. در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، یک بالچرخ دشمن مورد اصابت قرار گرفت. همچنین در این درگیری شدید، نیروهای دشمن از تعمیرمرکز ولسوالی، […]

چند روز قبل نیروهای کماندوی دشمن در صدد انتقال نیروهای اجیر از مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی نادعلی بودند که با واکنش شدید مجاهدین مواجه شدند.

در این عملیات که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، یک بالچرخ دشمن مورد اصابت قرار گرفت.

همچنین در این درگیری شدید، نیروهای دشمن از تعمیرمرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مرکز پی آرتی و بازار توسط هلی کاپترها پا بفرار گذاشتند و کنترل تمام مراکز مذکور به دست مجاهدین افتاد.

در این عملیات بشمول  پیلوت های بالچرخ، ۱۹ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند.

در این عملیات مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۱۴ عراده موتر زرهی ۱۰ عراه موترکماز، ۱۰ عراده موتررینجر، ۱ لعراده موتر لوُکسل، ۱ عراده موتر فیلدر، ۷ عراده موترچهارتایره، ۵۶ پایه کانتینر، ۱۱۹ میل سلاح m16، ۲۰میل پیکا، ۳۱  میل کلاشنکوف، ۶  میل قناصه، ۴ میل دراگانوف، ۷ پایه سلاح دهشکه، ۱۴ پایه اگاهزخورد ، ۳ پایه هاوان چرکی، ۳ قبضه راکت،  ۷ میل چهلتیر، ۴ پایه هاوان وسط، ۲ پایه توپ SPG9، ۱ پایه توپ ۷۵ میلی متری، ۲ پایه هاوان کماندویی، ۱ پایه توپ ۸۲ میلی متری، ۱۰۰ میل سلاح مختلف تخریب شده، ۵ پایه دوربین توپ SPG9،  و ۲۵۱ مرمی توپ مذکور، ۳۲ صندوق مرمی پیکای امریکایی، ۱۴۹۹ صندوق مرمی دهشکه،  ۲۲ صندوق مرمی پیکای روسی،  ۳۰ صندوق مرمی M16، ۲۱ فیر مرمی توپ ۸۲،   ۳۲ فیر مرمی راکت،  ۶۳ فیر مرمی هاوان کماندویی،  ۴ فیر مرمی توپ ۷۵ میلی متری، ۱۵۴ عددگرنیت  و مقداری مهمات و تجهیزات مختلف دیگر

در طی بمباری و درگیری های مسلحانه ۵ تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و ۳ تن دیگر بشهادت رسیده اند.تقبلهم الله تعالی

۲۰۲۱/۷/۲۹