هلمند : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده از کندک نهرسراج

از ولایت هلمند خبر رسیده است صبح روز گذشته ۶۲ تن عسکر کندک مهم دشمن در منطقۀ مکتب از مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک به مجاهدین پیوستند و کنترل کندک نیز به دست مجاهدین افتاد. عساکر مذکور سلاح، مهمات  تجهیزات شان را به مجاهدین سپردند که تفصیل آن شرح ذیل است: ۱۲ عراده موتر زرهی، ۲ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است صبح روز گذشته ۶۲ تن عسکر کندک مهم دشمن در منطقۀ مکتب از مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک به مجاهدین پیوستند و کنترل کندک نیز به دست مجاهدین افتاد.

عساکر مذکور سلاح، مهمات  تجهیزات شان را به مجاهدین سپردند که تفصیل آن شرح ذیل است:

۱۲ عراده موتر زرهی، ۲ عراده موترکاماز، یک عراده بلدوزر، یک عراده موترسرف، یک پایه هاوان غرنی، ۳ پایه هاوان وسط، ۳ پایه هاوان کماندویی، یک پایه توپ SPG9، ۹ میل پیکا، ۶۱ میل M16، ۷ قبضه راکت، یک میل قناصه، یک میل دراگانوف، ۱۴ پایه اگاهز و ده ها هزار مرمی

با تسلیم شدن کندک مذکور، از منطقۀ سرکارویاله تا منطقۀ پوستۀ گرگی شاهراه قندهار لشکرگاه  که ۱۳ کیلو متر طول دارد، بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمد است .

۲۰۲۱/۷/۱۳