هلمند : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده از دشمن در فتح ولسوالی گرمسیر

از ولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ۵ روز قبل ولسوالی گرمسیر از سوی مجاهدین بطور کامل فتح گردید . خبرمی افزاید که در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات، مرکز پی آر تی، کندک کلان نظم عامه، بازارعمومی و ۱۸ پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردید و اجیران پس از متحمل شدن تلفات […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ۵ روز قبل ولسوالی گرمسیر از سوی مجاهدین بطور کامل فتح گردید .

خبرمی افزاید که در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات، مرکز پی آر تی، کندک کلان نظم عامه، بازارعمومی و ۱۸ پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردید و اجیران پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند.

در جریان فرار دشمن، تعدادی از اجیران در حملۀ مجاهدین کشته و زخمی گردیده و ۱۲ تن نیز زنده دستگیر شده اند.

تفصیل سلاح و مهمات به آمده نیز به شرح ذیل است :

۱  پایه توپ SPG9 ،  ۲ قبضه راکت،  ۱۰  میل کلاشنکوف،  ۱ میل خفیف ،  ۱ میل پیکا،  ۱ میل دراگانوف ، ۱ سمینوف،  ۱ پایه دهشکه، ۶  عراده موترزرهی،  ۱۶ عراده موتررینجر،  ۲ عراده موتر کاماز،  ۲ عراده آمبولانس،  ۲ عراده موترسراچه،  ۱ عراده موتر مازدا، ۱ عراده موترفیلدر،   ۱عراده شاول  ، ۱ عراده کرین، ۱۷ عراده تانکرآب،  ۱۳ تانکی سوخت، ۵۵ کانتینر،  ۱۱ جنراتوربرق ،  ۲ دستگاه واترپمپ ،  ۳ تانکر۳ تایره  ۲ پمپ تیل، ۱ تانکی گاز، ۳۱۹ مرم سلاح های سنگین ،  ۲۰ هزار مرمی پیکا و کلاشنکوف و مقداری مهمات مختلف دیگر

در این درگیری ها ۳ تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و ۳ تن دیگر به مقام شهادت نایل شده اند. تقبلهم الله تعالی

۲۰۲۱/۷/۱۵