هلمند : تفاصیل سلاح و مهمات به دست آمده در گریشک

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی گریشک، نیروهای یک قرارگاه مهم دشمن ( قرارگاه تپه ) پس از محاصرۀ طولانی و حملات مجاهدین، به مجاهدین تسلیم شدند. خبرمی افزاید که قومندان قرارگاه با ۸۰ تن عسکر و با تمام سلاح و مهمات شان به مجاهدین تسلیم شدند که […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی گریشک، نیروهای یک قرارگاه مهم دشمن ( قرارگاه تپه ) پس از محاصرۀ طولانی و حملات مجاهدین، به مجاهدین تسلیم شدند.

خبرمی افزاید که قومندان قرارگاه با ۸۰ تن عسکر و با تمام سلاح و مهمات شان به مجاهدین تسلیم شدند که تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده به شرح ذیل است :

۳۱۳ میل سلاح m16

۲۴  میل پیکای روسی

۱۹ میل پیکای خورد

۵ میل پیکای کلان

۲۶ قبضه راکت

۵ میل سلاح قناصه

۶   میل دراگانوف

۵  پایه توپ ۸۲ میلی متری

۶  پایه توپ ۷۵ میلی متری

۱   پایه هاوان غرنی

۲  پایه هاوان وسط

۲ میل سلاح بالازن

۱۲ پایه سلاح سنگین دهشکه

۱  پایه سلاح سنگین زیویک

۱   پایه اگاهز روسی .

۳  پایه توپ  SPG9

۱   پایه سلاح ضد هوایی دومیله

۴  پایه توپ دیسی

۱ میل خفیف

۸  میل کلاشنکوف

۲ پایه سلاح M4 امریکایی

۵  قبضه تفنگچه

۵  پایه هاوان چریکی

۲ پایه دوربین روز.

۹ پایه مخابره کلان

همچنین از دشمن مقدار بسیار زیادی مهمات و مرمی سلاح های مختلف ثقیله و خفیفه و ۱۰ عراده موتر زرهی، رینجر و کاماز و ده ها کانتینر و تجهیزات مختلف دیگر نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۶/۳۰