هلمند : تفاصیل سلاح و تجهیزات به دست آمده در ولسوالی ناوه

از ولایت هلمند خبر رسیده است که پری شب مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ناوه و مدیریت استخبارات، تعمیرقومندانی امنیه و تمام ملحقات ولسوالی از سوی مجاهدین بطور کامل فتح گردیده است . در این ولسوالی مقدار زیادی وسائط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است : ۲۱ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که پری شب مرکز در تحت محاصرۀ ولسوالی ناوه و مدیریت استخبارات، تعمیرقومندانی امنیه و تمام ملحقات ولسوالی از سوی مجاهدین بطور کامل فتح گردیده است .

در این ولسوالی مقدار زیادی وسائط، سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۲۱ عراده موتر زرهی،   ۶ عراده موتر رینجر،  ۶  عراده موتر کاماز،  ۲ عراده موتر داتسن،   ۵  عراده موتر آمبولانس ،  ۲ عراده موتر لُوکسل ،  ۲ عرارده موتر فیلدر ،  ۱ عراده موتر کرولا، یک عراده موترویگو،  ۱ عراده کرین، ۱عراده موترسایکل، ۱پایه توپ SPG9 ، ۱ پایه هاوان وسط ۳ پایه دهشکه،  ۱ میل کلاشنکوف و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات مختلف دیگر

یک تن اربکی سنگوری نیز در هنگام فرار از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده است .

۲۰۲۱/۷/۶