هلمند : تعمیرمقام ولایت در لشکرگاه مورد حملۀ موشکی قرار گرفت

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز صبح تعمیر مقام ولایت در شهر لشکرگاه هدف حملۀ موشکی قرار گرفته است . در این عملیات موشک به هدف اصابت کرده است اما از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۱/۵/۱۹

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز صبح تعمیر مقام ولایت در شهر لشکرگاه هدف حملۀ موشکی قرار گرفته است .

در این عملیات موشک به هدف اصابت کرده است اما از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۵/۱۹