هلمند : اشغالگران ۴ فرد ملکی را در نادعلی بازداشت کردند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب در منطقۀ شنه جامع ولسوالی نادعلی ، اشغالگران امریکایی بهمراه کوماندو های اجیر دست به عملیات شبانه زده و خانه های مردم بی دفاع ملکی را مورد تفتیش و تلاشی قرار داده اند . در این عملیات ، نیروهای اشغالگران و اجیران شان یک موتر […]

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب در منطقۀ شنه جامع ولسوالی نادعلی ، اشغالگران امریکایی بهمراه کوماندو های اجیر دست به عملیات شبانه زده و خانه های مردم بی دفاع ملکی را مورد تفتیش و تلاشی قرار داده اند .

در این عملیات ، نیروهای اشغالگران و اجیران شان یک موتر سایکل مردم را توسط بارود حریق نموده و ۴ تن از مردم بی دفاع و مظلوم ملکی را بازداشت کرده و با خود برده اند .

۲۰۱۶/۱/۲۶