هلمند: اسد پوپل قومندان قطعهء واکنش سریع لیوای سرحدی کشته شد

در درگیری با نیروهای دشمن در مربوطات ولسوالی مارجه اسدپوپل قومندان قطعهء واکنش سریع لوای چهارم سرحدی به قتل رسید. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

در درگیری با نیروهای دشمن در مربوطات ولسوالی مارجه اسدپوپل قومندان قطعهء واکنش سریع لوای چهارم سرحدی به قتل رسید.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵