هلمند : اجیران یک موی سفید را در ناوه بشهادت رساندند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روزگذشته در منطقۀ جرنامو از مربوطات ولسوالی ناوه، عساکر جنایتکار دشمن یک موی سفید ( معراج کاکا ) را با بی رحمی هدف فیرهای قصدی قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند.انالله واناالیه راجعون. 2021/7/2

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روزگذشته در منطقۀ جرنامو از مربوطات ولسوالی ناوه، عساکر جنایتکار دشمن یک موی سفید ( معراج کاکا ) را با بی رحمی هدف فیرهای قصدی قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند.انالله واناالیه راجعون.

2021/7/2