هلمند : اجیران یک طفل را در نهرسراج زخمی کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ گرگی از مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، اجیران وحشی یک طفل را بطور قصدی هدف فیر قرار داده و بشدت زخمی کرده اند.  2021/7/2

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ گرگی از مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، اجیران وحشی یک طفل را بطور قصدی هدف فیر قرار داده و بشدت زخمی کرده اند.

 2021/7/2