هلمند : اجیران در شوراب مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ میان میدان هوایی شوراب و کمپنی، عساکر پیادۀ دشمن با کمین مجاهدین مواجه شده اند. در این درگیری دو تن عسکر کشته و زخمی شده اندو به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است. ۲۰۲۱/۷/۱۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ میان میدان هوایی شوراب و کمپنی، عساکر پیادۀ دشمن با کمین مجاهدین مواجه شده اند.

در این درگیری دو تن عسکر کشته و زخمی شده اندو به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است.

۲۰۲۱/۷/۱۶