هلمند : اجیران داخلی در خانشین مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در دشت مرنجان ولسوالی خانشین عساکر اجیر که بقصد عملیات خارج شده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند. در این درگیری که تا حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر دوام داشت، نیروهای دشمن با متحمل شدن تلفات از منطقه پا بفرار […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در دشت مرنجان ولسوالی خانشین عساکر اجیر که بقصد عملیات خارج شده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند.

در این درگیری که تا حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر دوام داشت، نیروهای دشمن با متحمل شدن تلفات از منطقه پا بفرار گذاشتند .

۲۰۱۶/۴/۱