هلمند : اجیران داخلی از یک پوستۀ محاصرۀ شدۀ شان پا بفرار گذاشتند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب حوالی ساعت ۸ بجه ، در منطقۀ طبلی شاخ از مربوطات نهر سراج ولسوالی گریشک ، اجیران داخلی از یک پوستۀ مهم شان که از مدت ها به این سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت ، پا بفرار گذاشته اند . با فرار دشمن از […]

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب حوالی ساعت ۸ بجه ، در منطقۀ طبلی شاخ از مربوطات نهر سراج ولسوالی گریشک ، اجیران داخلی از یک پوستۀ مهم شان که از مدت ها به این سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت ، پا بفرار گذاشته اند .

با فرار دشمن از این پوستۀ ، منطقۀ وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۶/۵/۱۴