هلمند : اجیران از ۳ کندک و ۱۱ پوستۀ شان در سنگین پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طی عملیات تصفیوی مجاهدین در ولسوالی سنگین در مناطق شکرشیله، خادۀ موبایل، قومندان قدیم، قریه حاجی لعل جان، شیلۀ حاجی امین و قریه ها زیاد دیگری اجیران از ۳ کندک و ۱۱ پوستۀ شان که از مدت ها قبل در تحت محاصرۀ شدید و حملات مجاهدین قرار […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طی عملیات تصفیوی مجاهدین در ولسوالی سنگین در مناطق شکرشیله، خادۀ موبایل، قومندان قدیم، قریه حاجی لعل جان، شیلۀ حاجی امین و قریه ها زیاد دیگری اجیران از ۳ کندک و ۱۱ پوستۀ شان که از مدت ها قبل در تحت محاصرۀ شدید و حملات مجاهدین قرار داشت، مجبور به فرار شدند.

با فرار دشمن مناطق وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

در کندک ها و پوسته های مذکور ،مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

اکنون در دشت ولسوالی، یک لیواء مهم و چند پوستۀ دفاعی دشمن در تحت محاصرۀ شدید مجاهدی قرار دارد.

 

۲۰۲۱/۷/۱۳