هلمند : اجیران از ۳ پوستۀ شان در لشکرگاه پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای دشمن از مناطق باغ ها و زابر از مرباطات حوزۀ ۸ شهر لشکرگاه  از ۳ پوستۀ امنیتی شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند. با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است . ۲۰۲۱/۷/۱۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای دشمن از مناطق باغ ها و زابر از مرباطات حوزۀ ۸ شهر لشکرگاه  از ۳ پوستۀ امنیتی شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند.

با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۱۵