هلمند : اجیران از 3 پوستۀ شان در لشکرگاه پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای دشمن از مناطق باغ ها و زابر از مرباطات حوزۀ 8 شهر لشکرگاه  از 3 پوستۀ امنیتی شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند. با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است . 2021/7/15

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته نیروهای دشمن از مناطق باغ ها و زابر از مرباطات حوزۀ 8 شهر لشکرگاه  از 3 پوستۀ امنیتی شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند.

با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

2021/7/15