هلمند : اجیران از ۲ کندک، یک قرارگاه و ۳ پوسته شان میان مارجه و ناوه پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، در مناطق جرنامو و غلجیان میان ولسوالی های ناوه و مارجه، عساکر اجیر از دو کندک، یک قرارگاه و ۳ پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند. مراکز مذکور از مدت ها بدین سو در محاصره و هدف حملات مسلسل مجاهدین قرار داشت. […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹ بجه، در مناطق جرنامو و غلجیان میان ولسوالی های ناوه و مارجه، عساکر اجیر از دو کندک، یک قرارگاه و ۳ پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

مراکز مذکور از مدت ها بدین سو در محاصره و هدف حملات مسلسل مجاهدین قرار داشت.

در مراکز دشمن مقداری مهمات و تجهیزات بجا مانده به دست مجاهدین افتاده است.

اکنون نیروهای دشمن در میدان هوایی دویر بر دشت ولسوالی گرمسیر پناه گرفته اند و آنجا نیز در محاصرۀ مجاهدین قرار دارند.

۲۰۲۱/۷/۱۴