هلمند : اجیران از ۱۲ پوستۀ شان در مارجه پا بفرار گذاشتند، ۳ موتر زرهی و مهمات به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول ۳ روز گذشته در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، پوسته های امنیتی دشمن هدف حملات تصفیوی مسلسل مجاهدین قرار داشت که در نتیجۀ آن از ۱۲ پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند. از نیروهای دشمن ۳ عراده موتر زرهی و مقدرای مهمات به دست مجاهدین افتاده است. اکنون […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول ۳ روز گذشته در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، پوسته های امنیتی دشمن هدف حملات تصفیوی مسلسل مجاهدین قرار داشت که در نتیجۀ آن از ۱۲ پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند.

از نیروهای دشمن ۳ عراده موتر زرهی و مقدرای مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

اکنون در منطقۀ کیمپ یک کندک و یک قرارگاه موجود دارد که هردو در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد.

در این درگیری ها و بمباردمان دشمن ۴ تن از مجاهدین زخمی شده و ۲ تن دیگر بشهادت رسیده اند.تقبلهم الله.

۲۰۲۱/۷/۲