هلمند : اجیران از یک کندک و 5 پوستۀ شان میان شوراب و دلارام پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته نیروهای اجیر میان میدان هوایی شوراب و ولسوالی دلارام ولایت نیمروز بر سرک هرات، در مناطق شرینگ، خادو، تلی غلا و تلخک از یک کندک مهم و 5 پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. پس از فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته نیروهای اجیر میان میدان هوایی شوراب و ولسوالی دلارام ولایت نیمروز بر سرک هرات، در مناطق شرینگ، خادو، تلی غلا و تلخک از یک کندک مهم و 5 پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

پس از فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین درآمده است.

از دشمن 2 عراده موترزرهی، 2 عراده موترلوکسل، یک عراده موترفیلدر، یک عراده موترسراچه، 2 موتر نیمه تخریب شده، یک عراده موترکاماز و مقداری مهمات و تجهیزات مختلف به دست مجاهدین افتاده است.

با فرار دشمن از کندک و پوسته های مذکور، شاهراه قندهار هرات نیز در ساحۀ مذکور به کنترل مجاهدین در آمده است.

2021/7/7