هلمند : اجیران از یک کندک مهم و ۲ پوسته شان از نزدیک شوراب پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز در منطقۀ کش هدیرو در مربوطات میدان هوایی شوراب، از یک کندک مهم و ۲ پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشتند. در کندک و پوسته ها، ۸ میل پیکا، ۹ صندوق مرمی پیکا، ۲۳ مرمی هاوان کماندویی، ۳۶ صندوق مرمی قناصه، ۲ صندوق […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز در منطقۀ کش هدیرو در مربوطات میدان هوایی شوراب، از یک کندک مهم و ۲ پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشتند.

در کندک و پوسته ها، ۸ میل پیکا، ۹ صندوق مرمی پیکا، ۲۳ مرمی هاوان کماندویی، ۳۶ صندوق مرمی قناصه، ۲ صندوق و ۶۰ گرنیت، ۲۷ فیر مرمی راکت، ۱۶ پلی مرمی کارمولی، یک صندوق مری کلاشنکوف، ۳۶ مرمی هاوان وسط، ۱۸ فیر مرمی توپ SPG9، ۱۱ صندوق مرمی دهشکه، ۲ پایه مخابره کلان، ۲ دستگاه جنراتور برق به دست مجاهدین افتاده است.

پس از فرار دشمن از کندک و پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است.

۲۰۲۱/۷/۱۵