هلمند : اجیران از یک کندک مهم و 2 پوسته شان از نزدیک شوراب پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز در منطقۀ کش هدیرو در مربوطات میدان هوایی شوراب، از یک کندک مهم و 2 پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشتند. در کندک و پوسته ها، 8 میل پیکا، 9 صندوق مرمی پیکا، 23 مرمی هاوان کماندویی، 36 صندوق مرمی قناصه، 2 صندوق […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بامداد امروز در منطقۀ کش هدیرو در مربوطات میدان هوایی شوراب، از یک کندک مهم و 2 پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشتند.

در کندک و پوسته ها، 8 میل پیکا، 9 صندوق مرمی پیکا، 23 مرمی هاوان کماندویی، 36 صندوق مرمی قناصه، 2 صندوق و 60 گرنیت، 27 فیر مرمی راکت، 16 پلی مرمی کارمولی، یک صندوق مری کلاشنکوف، 36 مرمی هاوان وسط، 18 فیر مرمی توپ SPG9، 11 صندوق مرمی دهشکه، 2 پایه مخابره کلان، 2 دستگاه جنراتور برق به دست مجاهدین افتاده است.

پس از فرار دشمن از کندک و پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است.

2021/7/15