هلمند : اجیران از یک کندک مهم و تعدادی پوسته در نادعلی پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 12 بجه، در منطقۀ چاه انجیر ولسوالی نادعلی، اجیران از یک کندک مهم و چندین پوستۀ شان پس از محاصرۀ طولانی مجاهدین، توسط هلی کوپتر پا بفرار گذاشتند. با فرار دشمن بازار مهم چاه انجیر و منطقۀ استراتیژیک بطور کامل از وجود دشمن تصفیه گردید […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 12 بجه، در منطقۀ چاه انجیر ولسوالی نادعلی، اجیران از یک کندک مهم و چندین پوستۀ شان پس از محاصرۀ طولانی مجاهدین، توسط هلی کوپتر پا بفرار گذاشتند.

با فرار دشمن بازار مهم چاه انجیر و منطقۀ استراتیژیک بطور کامل از وجود دشمن تصفیه گردید و به کنترل مجاهدین در آمد.

در مراکز دشمن مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاد و مقداری سلاح و تجهیزات در مراکز مذکور توسط دشمن بمباردمان شده و از بین برده شده است .

2021/7/2