هلمند : اجیران از یک کندک مهم شان در نادعلی پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ اسپین ماتکی از مربوطات ولسوالی نادعلی، نیروهای اجیر از یک کندک مهم شان پا بفرار گذاشته اند. پس از فرار دشمن، کنترل ساحات وسیعی به دست مجاهدین افتاده است. پس از فرار دشمن، دو عراده موتر زرهی، یک عراده موترسایکل، یک میل پیکا، ۳ پایه […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ اسپین ماتکی از مربوطات ولسوالی نادعلی، نیروهای اجیر از یک کندک مهم شان پا بفرار گذاشته اند.

پس از فرار دشمن، کنترل ساحات وسیعی به دست مجاهدین افتاده است.

پس از فرار دشمن، دو عراده موتر زرهی، یک عراده موترسایکل، یک میل پیکا، ۳ پایه دستگاه برق، یک تیلۀ موترزرهی، یک تانکر و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۸