هلمند : اجیران از یک کندک در نادعلی پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عساکر اجیر از یک کندک کلان و مشهور شان در دشت ماتکی ولسوالی نادعلی، پا بفرار گذاشته اند. خبرمی افزاید که کندک مذکور در تحت محاصره وحملات پی در پی مجاهدین قرار داشت که بالآخره دشمن، دیشب در تاریکی شب توسط چرخ بال ها از کندک پا بفرار […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عساکر اجیر از یک کندک کلان و مشهور شان در دشت ماتکی ولسوالی نادعلی، پا بفرار گذاشته اند.

خبرمی افزاید که کندک مذکور در تحت محاصره وحملات پی در پی مجاهدین قرار داشت که بالآخره دشمن، دیشب در تاریکی شب توسط چرخ بال ها از کندک پا بفرار گذاشت.

در کندک مذکور از دشمن ۱۵ عراده موترزرهی، ۲ عراده موترکاماز، ۲ عرادخه موترسایکل کلان و مقداری مهمات و تجهیزات مختلف دیگر باقی مانده بود که طیاره های دشمن کندک را هدف بمباردمان شدید قرار داده و تمام وسایل از بین رفته است .

با فرار دشمن  منطقۀ مهم و وسیع ماتکی بطور کامل به تصرف مجاهدین در آمده است .

اکنون مرکز ولسوالی و تعمیرقومندان در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار گرفته است .

۲۰۲۱/۷/۲۳