هلمند : اجیران از یک پوستۀ شان در نهرسراج پا بفرار گذاشتند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ گرگی از مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است . ۲۰۲۱/۷/۲۶

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ گرگی از مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۲۶