هلمند : اجیران از یک قومندان مهم و کلان شان پا بفرار گذاشتند ، ۴ موتر زرهی تخریب شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۹ صبح ، در منطقۀ ماندۀ کنگیان ولسوالی سنگین ، عساکر اجیر از یک قرارگاه مهم و کلان شان پا بفرار گذاشته اند . قرارگاه مذکور از مدت ها به این سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت و اکمالات آن از طریق هوا صورت می […]

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۹ صبح ، در منطقۀ ماندۀ کنگیان ولسوالی سنگین ، عساکر اجیر از یک قرارگاه مهم و کلان شان پا بفرار گذاشته اند .

قرارگاه مذکور از مدت ها به این سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت و اکمالات آن از طریق هوا صورت می گرفت که امروز اجیران داخلی با کمک یک قوای بزرگ از قرارگاه پا بفرار گذاشتند .

در هنگام فرار دشمن ، در منطقۀ بابا فقیر این ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که ۲ موتر زرهی شان توسط راکت های مجاهدین تخریب گردید و تلفات سنگین جانی نیز به دشمن وارد شد .

همچنین امروز در منطقۀ سدل کاریز این ولسوالی ، یک موتر زرهی دشمن توسط ماین زمینی و یک موتر زرهی دیگر توسط راکت منهدم شده است و دشمن اجساد مقتولین خویش را توسط هلی کاپتر از منطقه انتقال داده است .

مسئولین جهادی می گویند که با فرار دشمن ساحۀ وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و از قرارگاه نیز مقداری مهمات و تجهیزات بغنیمت مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۶/۵/۱۱