هلمند : اجیران از یک قرارگاه مهم شان فرار کردند، ۲ تانک تخریب شد و غنایم به دست آمد

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که اجیران روحیه باخته از یک قرارگاه بسیار کلان و مهم شان به نام سنجت در مربوطات ولسوالی سنگین از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند . این قرارگاه از مدت ها به این سو در محاصرۀ مجاهدین قرار و دشمن اکنون توان مقاومت در برابر حملات […]

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که اجیران روحیه باخته از یک قرارگاه بسیار کلان و مهم شان به نام سنجت در مربوطات ولسوالی سنگین از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند .

این قرارگاه از مدت ها به این سو در محاصرۀ مجاهدین قرار و دشمن اکنون توان مقاومت در برابر حملات مجاهدین را از دست داده بود .

در این قرارگاه یک عراده تانک و مقداری مهمات و تجهیزات بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

مسئولین جهادی می گویند که با تخیله شدن این قرارگاه ، ساحه برای فعالیت مجاهدین وسیع تر شده است .

مجاهدین امارت اسلامی بالای قوای دشمن که از این قرارگاه در حال فرار بود، حملۀ مسلحانه انجام دادند که طبق معلومات ابتدایی ، تا کنون ۲ عراده تانک دشمن توسط ماین های زمینی بطور کامل تخریب شده است .

در این انفجارها تعداد زیادی از عساکر دشمن نیز کشته و زخمی شده اند و دشمن اجساد مقتولین و زخمی های خود را توسط هلی کاپتر از منطقه انتقال داده است .

۲۰۱۶/۵/۱۲