هلمند : اجیران اربکی یک ملا امام و یک پیرزن را در ناوه شهید کردند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۸ بجه ، در منطقۀ ادۀ حاجی حیدرآکا در مربوطات ولسوالی ناوه ، ملیشه های اربکی یک ملا امام و یک پیر زن ضعیف العمر را با قساوت و وحشی گری بشهادت رسانده اند . انالله واناالیه راجعون ۲۰۱۶/۵/۴

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۸ بجه ، در منطقۀ ادۀ حاجی حیدرآکا در مربوطات ولسوالی ناوه ، ملیشه های اربکی یک ملا امام و یک پیر زن ضعیف العمر را با قساوت و وحشی گری بشهادت رسانده اند . انالله واناالیه راجعون

۲۰۱۶/۵/۴