هرات : ۹ تن عسکر در گذره به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی گذره، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، ۹ تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ سیدعبدالله ولد سیدجمعه گل  باشندۀ قریه درباشان ۲ شیخ سعدی ولد سیداسماعیل  باشندۀ […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی گذره، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، ۹ تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ سیدعبدالله ولد سیدجمعه گل  باشندۀ قریه درباشان

۲ شیخ سعدی ولد سیداسماعیل  باشندۀ منطقۀ دشت

۳ سیدمیراحمدولدسیداحمد باشندۀ قریه درباشان

۴ حبیب الله ولد سرور باشندۀ قریه کورت آقا

۵ عزیزاحمد ولد سرور باشندۀ قورت آقا

۶ عبدالشکور ولد ملااحمد باشندۀ قریه گوشان

۷ غلام رسول ولد حاجی عبدالرووف باشندۀ تل قاچان

۸ داوود شاه ولد جمه گل باشندۀ تل قاچان

۹ آقاگل ولد غلام رسول  باشندۀ تل قاچان  

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت

۲۰۲۱/۷/۱۹