هرات : ۷ تن از اجیران در غوریان کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سبول از مربوطات ولسوالی غوریان بر شاهراه اسلام قلعه، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است. در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۷ تن عسکر در آن کشته و زخمی شدند. ۱۷/۱۱/۲۰۲۰

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سبول از مربوطات ولسوالی غوریان بر شاهراه اسلام قلعه، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است.

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۷ تن عسکر در آن کشته و زخمی شدند.
۱۷/۱۱/۲۰۲۰