هرات : ۶۰ تن عسکر با ۲۰ عراده موتر زرهی و سلاح و مهمات شان در کهسان زنده دستگیر شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح ۶۰ تن عسکر در ولسوالی کهسان از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند. خبرمی افزاید، عساکر مذکور روز گذشته در جریان فتح ولسوالی به کوه ها فرار کرده بودند که پس از تعقیب مجاهدین زنده دستگیر شدند. از عساکر مذکور ۲۰ عراده موتر زرهی و مقدار […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح ۶۰ تن عسکر در ولسوالی کهسان از سوی مجاهدین زنده دستگیر شده اند.

خبرمی افزاید، عساکر مذکور روز گذشته در جریان فتح ولسوالی به کوه ها فرار کرده بودند که پس از تعقیب مجاهدین زنده دستگیر شدند.

از عساکر مذکور ۲۰ عراده موتر زرهی و مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۹