هرات : ۶ تن عسکر در پشتون زرغون به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، ۶ تن عسکر پس از درک حقایق در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون به مجاهدین پیوسته اند که شهرت های شان شرح ذیل است : ۱ دین محمد ولد نورمحمد باشندۀ قریه گلمیر ولسوالی مذکور ۲ زلمی ولد الف […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب، ۶ تن عسکر پس از درک حقایق در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون به مجاهدین پیوسته اند که شهرت های شان شرح ذیل است :

۱ دین محمد ولد نورمحمد باشندۀ قریه گلمیر ولسوالی مذکور

۲ زلمی ولد الف خان باشندۀ وحدت آباد ولسوالی مذکور

۳ عبدالغنی ولد عبدالرحمن باشندۀ قریه کورت خواجه ولسوالی مذکور

۴ سیدیاسر ولد سیدنظیر  باشندۀ قریه گیم ولسوالی مذکور

۵ جلیل احمد ولد جمعه گل باشندۀ قریه میاندجنو ولسوالی مذکور

۶ عبدالخالق ولد عبدالخان باشندۀ قریه بندآباد ولسوالی مذکور 

۶/۱۲/۱۴۴۲