هرات : ۶ تن عسکر بشمول یک قومندان در انجیل کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ پل ساوۀ ولسوالی انجیل، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۲ تن عسکر بشمول قومندان سرورشیرماهی جابجا کشته شده و ۴ تن دیگر زخمی گردیده اند. قومندان مذکور در ظلم و وحشی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ پل ساوۀ ولسوالی انجیل، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۲ تن عسکر بشمول قومندان سرورشیرماهی جابجا کشته شده و ۴ تن دیگر زخمی گردیده اند.

قومندان مذکور در ظلم و وحشی شهرت خاصی داشت.

۲۰۲۱/۷/۲۸