هرات : ۵ عسکر با ۹ میل سلاح در زنده جان به مجاهدین پیوستند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی زنده جان، ۵ تن عسکر که از اسلام قلعه بسوی شهرهرات در حرکت بودند، به مجاهدین پیوستند. افراد مذکور با خود ۲ میل پیکا، ۲ قبضه راکت، ۲ میل چهلتیر، ۲ میل G3 و یک میل کلاشنکوف به مجاهدین سپرده اند. ۲۰۲۱/۷/۹

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی زنده جان، ۵ تن عسکر که از اسلام قلعه بسوی شهرهرات در حرکت بودند، به مجاهدین پیوستند.

افراد مذکور با خود ۲ میل پیکا، ۲ قبضه راکت، ۲ میل چهلتیر، ۲ میل G3 و یک میل کلاشنکوف به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۷/۹