هرات : ۵ تن عسکر در رباط سنگی کشته و زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ یک چاه ولسوالی رباط سنگی، یک مرمی هاوان میان عساکر دشمن در کندک شان انفجار کرده است که در اثر آن ۵ تن عسکر کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ یک چاه ولسوالی رباط سنگی، یک مرمی هاوان میان عساکر دشمن در کندک شان انفجار کرده است که در اثر آن ۵ تن عسکر کشته و زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۶/۱۱